VNREA ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Hai bên thống nhất giao cho hai đơn vị trực thuộc triển khai công việc cụ thể theo quy định pháp luật, tổng hợp, báo cáo kết quả hợp tác. Mỗi chương trình hợp tác đào tạo...sẽ được thể hiện bằng văn bản cụ thể.

Sáng ngày 15/8/2023 tại trụ sở Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã diễn ra lễ kí Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Trường Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và môi trường.

Ts Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch VNREA, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chủ trì lễ kí. Cùng tham dự buổi làm việc có ông Đỗ Viết Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực thứ hai, nguyên Cục trưởng Cục phát triển đô thị (Bộ Xây dựng); ông Lê Văn Thìn - Chánh Văn phòng Hiệp hội.

Lễ kí Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Trường Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và môi trường.

Tham dự lễ kí, về phía Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường: TS. Dương Thanh An - Hiệu trưởng nhà trường; TS. Phạm Hải Bằng Phó - Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Bình Minh Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực; TS. Phùng Văn Hảo Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực; Bà Bùi Thị Hằng – Trưởng khoa Đào tạo Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Sau khi làm việc, cả hai bên đã thống nhất đồng ý ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các điều khoản sau:

Cùng nhau phối hợp thường xuyên, lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực vì lợi ích của hai bên, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau nâng cao năng lực về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, liên quan tới phát triển thị trường bất động sản theo chỉ đạo của Chính phủ và cơ quan chuyên ngành.

Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần phục vụ sự phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững của bất động sản.

Cấp chứng chỉ hành nghề (nếu quy định pháp luật cho phép) liên quan tới lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế của hai bên. Đưa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực tiếp cận đến các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước với sự hỗ trợ nguồn lực từ hai bên. Theo chức năng, nhiệm vụ của từng bên để hướng tới mục tiêu mang lại hiệu quả cao nhất trong hợp tác.

Phát biểu tại lễ kí kết, Ts Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch VNREA, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, nói: “Việc hợp tác triển khai công việc giữa hai bên được dựa trên các nguyên tắc tuân thủ luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định, quy chế liên quan của các cơ quan quản lý chủ quản.

Đảm bảo bình đẳng về nghĩa vụ, quyền và lợi ích của các bên theo trách nhiệm và công việc được phân công theo đặc thù, ưu thế của mỗi bên. Theo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực của tổ chức, cá nhân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường”.

Cũng theo nội dung kí kết: Thời hạn hợp tác 05 năm, kể từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 8 năm 2028. Hai bên thống nhất giao cho hai đơn vị trực thuộc là Trung tâm Phát triển Bất động sản (RED Center) và Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực (CCDHR) triển khai công việc cụ thể theo quy định pháp luật và tổng hợp, báo cáo kết quả hợp tác. Mỗi chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực sẽ được thể hiện bằng các văn bản hợp đồng thỏa thuận cụ thể.

Một số hình ảnh tại lễ kí kết:

Ts Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch VNREA, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và Ts Dương Thanh An - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường. 


Xem thêm trong VN Rea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội