Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư BĐS Việt Nam

Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư BĐS Việt Nam

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAMTÀI LIỆU GIỚI THIỆU

 1. GIỚI THIỆU CHUNG
 • Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư bất động sản Việt Nam (VICOREAL) tổ chức Khoa học – Công nghệ, có tư cách pháp nhân đầy đủ, độc lập hoạt động theo pháp luật Việt Nam, do Hiệp hội bất động sản Việt Nam thành lập tại Quyết định số 25/QĐ- VNREA- BCH ngày 21/10/2014 và được Bộ khoa học và công nghệ cấp chứng nhận đăng ký hoạt động số A-1280 ngày 26/3/2015.
 • VICOREAL được Bộ Xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản và công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
 • VICOREAL được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam giao nhiệm vụ phát triển các hoạt động của Hiệp hội trong các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, Đào tạo, Tư vấn, Xúc tiến đầu tư và tổ chức các sự kiện của Hiệp hội trong phạm vi Hiệp hội và chủ động phát triển các hoạt động đó cùng với các hoạt động khác theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
 1. TẦM NHÌN CỦA VICOREAL
 • Trở thành tổ chức CHUYÊN NGHIỆP – CÓ UY TÍN CAO trong tất cả các hoạt động nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản nói riêng và cho tất cả các doanh nghiệp, cá nhân theo đúng quy định của pháp luât.
 1. SỨ MỆNH CỦA VICOREAL
 • Góp phần gia tăng giá trị cho các hội viên VNREA và cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam; Là địa chỉ tin cậy, hỗ trợ, tư vấn, phục vụ các dịch vụ một cách đầy đủ nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước; Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Hiệp hội góp phần phát triển thị trường bất động sản Việt Nam lành mạnh, bền vững.
 1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 • Nghiên cứu, khảo sát thị trường về bất động sản và doanh nghiệp.
 • Tư vấn đầu tư, phản biện xã hội; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
 • Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước đối với các sản phẩm, dự án, doanh nghiệp bất động sản trong nước và Quốc tế.
 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.
 1. MỤC TIÊU CỦA 2015:
 • Thực hiện hoạt động nghiên cứu và đào tạo chuyên nghiệp:
 • Đào tạo cơ bản và chuyên sâu về môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, quản lý vận hành nhà chung cư ở cấp độ cơ bản và nâng cao một cách chuyên nghiệp.
 • Phối hợp tham gia vào việc đánh giá các nhân viên môi giới đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường bất động sản.
 • Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học có liên quan đến thi trường bất động sản và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Thưc hiện chức năng tư vấn pháp lý, tư vấn đầu tư các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực BĐS:
 • Bằng sự thấu hiểu thị trường bất động sản trong nước và đội ngũ chuyên gia hàng đầu, VICOREAL mang đến dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn đầu tư thuận tiện, tối ưu nhất cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước khi tham gia hoạt động đầu tư vào thị trường BĐS Việt Nam.
 • Thực hiện các hoạt động về Xúc tiến đầu tư, tổ chức các sự kiện, hội thảo khoa học, Hội chợ, triển lãm.
 • Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Trung tâm và các nhiệm vụ Hiệp hội giao, cùng với năng lực kết nối với các tổ chức và doanh nghiệp Quốc tế, VICOREAL từng bước triển khai thực hiện với sự chuyên nghiệp ngày càng cao, góp phần cải thiện hình ảnh thị trường Bất động sản Việt Nam Và mang lại hiệu quả cao nhất cho các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào thị trường Bất động sản Việt Nam.

VICOREAL MONG MUỐN SỰ HỢP TÁC CỦA TẤT CẢ CÁC HỘI VIÊN HIỆP HỘI VÀ CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐỂ CÙNG NHAU TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐÔNG SẢN VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM LÀNH MẠNH, BỀN VỮNG; PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP VÀ VỮNG MẠNH.

Phone: 04.32123545

Email: contact@vicoreal.com

Website: http://www.vicoreal.com

Address: Cung trí thức Thành Phố, số 80 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội