Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội bất động sản Quốc tế Việt Nam 2022

Ngày 12/9/2022, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ra thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội bất động sản Quốc tế Việt Nam 2022.


Xem thêm trong VN Rea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội