Quyết định v/v ban hành quy chế về quản lý và sử dụng con dấu Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ban hành Quyết định về việc ban hành quy chế về quản lý và sử dụng con dấu.


Xem thêm trong VN Rea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội