Quyết định phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2022 - 2027)

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Quyết định phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2022 - 2027).Xem thêm trong VN Rea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội