HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA NHẬP HỘI VIÊN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Để việc công nhận Hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đúng Điều lệ, đảm bảo thống nhất, nhanh và thuận tiện, Văn phòng Hiệp hội xin hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký trở thành hội viên như sau.

Để việc công nhận Hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đúng Điều lệ, đảm bảo thống nhất, nhanh và thuận tiện, Văn phòng Hiệp hội xin hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký trở thành hội viên như sau:

1. Đối tượng được xem xét công nhận là Hội viên của Hiệp hội gồm:

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, khai thác, vận hành, kinh doanh, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực Bất động sản.

- Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực Bất động sản như: tư vấn, sản xuất vật tư, vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất...

- Các cá nhân làm công tác nghiên cứu, khoa học, quản lý thuộc các ngành có liên quan( kinh tế tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông vận tải, du lịch, trường Đại học...)

2. Thủ tục đăng ký làm Hội viên Hiệp hội bao gồm:

- Đơn đăng ký trở thành Hội viên ( ghi đầy đủ theo mẫu in sẵn và ký tên người đại điện, đóng dấu cơ quan, đơn vị công tác)

- Thông tin Hội viên ( ghi đầy đủ theo mẫu in sẵn và ký tên người đại diện, đóng dấu cơ quan, đơn vị( nếu là tổ chức)

- Bản sao Quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh( nếu thuộc diện phải đăng ký)

- Logo Doanh nghiệp để giới thiệu trên trang website của Hiệp hội.

- Bản sao CMTND ( Đối với Hội viên cá nhân)

- Bản sao phiếu xác nhận đã chuyển phí gia nhập Hiệp hội, hội phí.

3. Theo quy định của Hiệp hội, mức phí gia nhập Hiệp hội và Hội phí hàng năm như sau:

TT Quy định Biểu phí Ghi chú

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp

- Phí gia nhập 3.000.000 đ/lần Nộp 1 lần khi đăng ký

- Hội phí hàng năm 5.000.000 đ/năm đối với Hội viên có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng

- Hội phí hàng năm 10.000.000 đ/năm đối với Hội viên có vốn điều lệ từ10 tỷ đồng trở lên

+ Đối với cá nhân

- Phí gia nhập 0 đ Nộp 1 lần khi đăng ký

- Hội phí hàng năm 2.000.000 đ/năm

- Các đơn vị chuyển phí gia nhập Hiệp hội, hội phí hàng năm vào Tài khoản của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam theo địa chỉ sau:

+ Tên tài khoản: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

+ Số tài khoản: 0011.000.4242.16

+ Tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Sở giao dịch

- Sau khi văn phòng Hiệp hội nhận được phí gia nhập và Hội phí của các Hội viên, Văn phòng Hiệp hội sẽ thông báo để từng Hội viên biết

- Trường hợp vì một lý do nào đó mà đơn vị không được kết nạp vào Hiệp hội thì khoản phí gia nhập sẽ được trả lại.

4. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hiệp hội sẽ có Quyết định của Chủ tịch về việc Công nhận là Hội viên của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

5. Tất cả các Hội viên của Hiệp hội ngoài việc được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo Điều lệ cũng được:

- Được thông báo thường xuyên hoạt động của Hiệp hội để phối hợp tham gia

- Được cung cấp thông tin về thị trường Bất động sản thường xuyên trên toàn quốc

- Được tham gia vào hoạt động góp ý, phản biện chính sách với Nhà nước đối với các chính ách. Văn bản Pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp Bất động sản.

- Được tham gia các hoạt động kết nối với các Doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà kinh doanh Dịch vụ Bất động sản ( trong mạng lưới rộng lớn Hội viên của Hiệp hội)

- Được cùng với Hiệp hội tham gia các chương trình kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài.

- Được hưởng ưu đãi về các điều kiện và học phí trong các khóa đào tạo mà Hội viện đăng ký tham dự.

- Đươc các chuyên gia Hiệp hội tư vấn về các Hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản.

6. Mọi vấn dề cần trao đổi xin vui lòng liên hệ về:

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam – VNREA

Địa chỉ: tầng 3, Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc Gia, số 03 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: 024.6293.2028 Email: vnrea.vp@gmail.com

Điều lệ của Hiệp hội xin tra cứu tại website: www.vnrea.vn

Hoặc liên hệ với Văn phòng Hiệp hội

                                                                            Trân trọng!

                                                                               Chủ tịch

                                                        Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

                                                                nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

                                                                                 (đã ký)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP

HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM


Kính gửi: Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

1. Sau khi nghiên cứu Điều lệ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và các yêu cầu liên quan, chúng tôi đại diện

Tên đơn vị:

Tên giao dịch:

Lĩnh vực kinh doanh:…………………………………………………………….. .

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax:

Email: Website:

2. Đơn vị cử ông/ bà có tên dưới đây là đại diện tham gia là hội viên của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Họ và tên người đại diện theo pháp luật:………………………………Giới tính: ……

Chức vụ:………………………………….…….Sinh ngày ….tháng……năm……….

Số điện thoại: ……Email: …………………………….

Họ và tên người giao dịch:….……………………….Chức vụ:………………………

Số điện thoại: . Email:…………………………………………….

Kính đề nghị Hiệp hội Bất động sản Việt Nam xem xét và chấp nhận cho đơn vị chúng tôi được tham gia làm hội viên chính thức của Hiệp hội. Chúng tôi xin cam đoan sẽ thực hiện nghiêm túc điều lệ, các quy định và tham gia đầy đủ các hoạt động của Hiệp hội.

Trân trọng cảm ơn!

……….,ngày…. tháng…. năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

THÔNG TIN HỘI VIÊN

1. Tên tổ chức bằng:

a. Tiếng Việt:

b. Tiếng Anh:

c. Tên gọi tắt:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax: DĐ:

Email: Website:

2. Thành lập theo Quyết định/Giấy phép số:….. ngày…. tháng….. năm……….

Do: cấp

3. Trực thuộc (Cơ quan chủ quản, nếu có);

Địa chỉ:………………………………………………….Điện thoại:……………

4. Loại doanh nghiệp:

a. Loại sở hữu: (đánh dấu √ vào các ô vuông thích hợp)

□ Tư nhân □ Cổ phần □ Hiệp hội

□ Trách nhiệm hữu hạn □ Liên doanh □ Nhà nước

b. Quy mô của doanh nghiệp: (đánh dấu √ vào các ô vuông thích hợp)

□ Loại vừa và nhỏ

(vốn đăng ký ít hơn 10 tỷ đồng) □ Loại lớn

(vốn đăng ký từ 10 tỷ đồng trở lên)

c. Lĩnh vực hoạt động: (đánh dấu √ vào các ô vuông thích hợp)

□ Xây dựng □ Vận tải □ Bảo hiểm

□ Kinh doanh nhà đất □ Xuất nhập khẩu □ Môi giới

□ Công nghiệp (SXVLXD, đồ gia dụng, trang trí nội thất…) □ Ngân hàng □ Du lịch

Loại hình khác (ghi rõ):

6. Tên, địa chỉ của Chi nhánh hoặc Đại diện trong/ngoài nước:

7. Dự án đầu tư (hoặc liên doanh):

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Chức vụ:

……….,ngày…. tháng…. năm 2023

(Ký , đóng dấu)

Xem thêm trong VN Rea

Vnrea.vn - Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Email: vnrea.vp@gmail.com - Điện thoại: 024 62932028

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Cung Triển Lãm Kiến Trúc Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia, 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội